brueckenweb-Museum

Briefmarke
Viadukt Črni KalLand:
Slovenien 
Beschreibung:

Znamke leta 2004
Odprtje viadukta Črni Kal

Datum izdaje/uporabe: 15. 09. 2004
Fotografija: Miran Kambič
Oblikovanje: Sandi Radovan
Motiv: Viadukt Črni Kal
Tisk: DELO Tiskarna d. d., Ljubljna
Tehnika: Štiribarvni ofset v bloku z eno znamko
Blok: 1 znamka
Papir: Chancellor oba free, L. S. PVA GMD 102 g/m2
Velikost: 40,32 x 28,80 mm

Največji slovenski objekt – viadukt Črni Kal

Načrtovanje spusta avtoceste s kraške planote preko kraškega roba na Obalo (odsek Klanec – Srmin) je bila zahtevana naloga, saj je bilo treba na relativno kratkem odseku premagati višinsko razliko 420 m. Najbolj veličasten objekt na tem spustu je nedvomno viadukt Črni Kal nad vasjo Gabrovica, ki s 1.065 metri dolžine, z 28.173 m2 skupne površine in s 95 metri višine najvišjega stebra predstavlja največji slovenski premostitveni objekt. Gradili so ga od novembra 2001 do septembra 2004. Je najzahtevnejši premostitveni objekt na slovenskih avtocestah, tako glede funkcionalnih zahtev, konstrukcijskih in tehnoloških možnosti, zahtevnosti oblikovanja, težavnosti umestitve v prostor v povezavi z ohranitvijo naravnega okolja, kot tudi glede stroškov investicije in vzdrževanja v času njegovega obratovanja. Sestavljata ga dve ločeni voziščni konstrukciji (za vsako prometno smer posebej), ki sta v dolinskem delu podprti s krakasto oblikovanimi stebri v obliki črke Y. Prav šest visokih, značilno oblikovanih enojnih stebrov »Y« oblike, predstavlja bistveni oblikovni element in zagotavlja njegovo prepoznavnost med podobnimi že zgrajenimi premostitvenimi objekti v tujini. Osnovno vodilo pri zasnovi vozišča viadukta je bila prometna varnost, posebn pozornost pa je bila posvečena zaščiti pred sunki burje in varnosti pred poledico. Varnost zagotavljajo poleg drugih elementov še aerodinamično oblikovana protivetrna ograja v višini tri do tri in pol metra, ki vozila na viaduktu ščiti pred sunki burje, in vgrajena tipala – avtomatski javljalci poledice, ki so povezani z vzdrževalno službo v avtocestni bazi Kozina.

Pedja Ašanin Gole

Nazivna vrednost na dan izida:
95,00 SIT

Slike
Referenca
Odprtje viadukta Črni Kal
Odprtje viadukta Črni Kal
Tematski sklopi
erschienen:
2004 
Brücke:
BAS 5846
Sammlung:
Hans-Josef Kirsch